‘Delftse kist mogelijk de echte’

De onderzoekers van het tv-programma ‘Historisch bewijs’ (AVROTROS) hebben vastgesteld dat van de drie ‘kisten van Hugo de Groot’ – die van het Rijksmuseum, Museum Prinsenhof en Loevestein – alleen die van de Prinsenhof de echte kan zijn. Al is het dan met de nodige vraagtekens.

 

Dat de kist van Loevestein niet de echte is stond al jaren vast. Het ging dus tussen de Amsterdamse en de Delftse kist. Met diverse technieken, waaronder zeer geavanceerd jaarringenonderzoek, werd vastgesteld dat beide kisten qua ouderdom in aanmerking komen. Toch viel de kist van het Rijksmuseum af, omdat die veel te groot is voor de beschrijving die in het vluchtverhaal wordt gegeven. De afmetingen van de Delftse kist voldoen daar wel aan.

 

Onduidelijke herkomst

Wel blijft de herkomst schimmig. Pas in de 19e eeuw kwam de kist van Delft boven water uit het bezit van nazaten van De Groots familie. De bijgeleverde lijst van overerving is toen pas opgesteld en niet voorzien van bewijsstukken.

Tegelijkertijd weten we uit de briefwisseling tussen Hugo en zijn broer Willem dat de kist al tijdens Hugo’s leven kwijtraakte. Waarschijnlijk door diefstal, schrijft Willem aan Hugo. Dat was in 2013 voor Museum Prinsenhof nog reden om niet verder te gaan met een opgestart echtheidsonderzoek naar aanleiding van de toenmalige restauratie.

Op basis van de conclusie van het nieuwste onderzoek gaat men er nu van uit, dat van de drie museumkisten die van Delft in ieder geval het enig overgebleven exemplaar is dat nog kans heeft de echte te zijn.

 

Link: eindconclusie van het onderzoek.

4 maart 2020
hugodegroo
Uncategorized